Swahili title
Home | Main | Intro | Maps | Wildlife | Swahili | PG | Guests

Intro General Numbers Anthem

NUMBERS
   0 = Sifuri
 1/4 = Robo
 1/2 = Nusu
   1 = Moja
   2 = Mbili
   3 = Tatu
   4 = Nne
   5 = Tano
   6 = Sita
   7 = Saba
   8 = Nane
   9 = Tisa
  10 = Kumi
  11 = Kumi na moja
  20 = Ishirini
  30 = Thelathini
  40 = Arobaini
  50 = Hamsini
  60 = Sitini
  70 = Sabini
  80 = Themanini
  90 = Tisini
 100 = Mia
 101 = Mia na moja
 200 = Mia mbili
1000 = Elfu moja


Home Back Guest Book Disclaimer
Copyright © Jeremy Youngman