Swahili title
Home | Main | Intro | Maps | Wildlife | Swahili | PG | Guests

Intro General Numbers Anthem

ENGLISH SWAHILI
I'd like a cold beer Tafadhali nataka
bia [pombe] baridi
Car
Bicycle
Motorbike
Train
Boat
Aeroplane
Petrol
Mechanic
Gari
Baiskeli
Pikipiki
Gari la moshi
Mashua
Ndege [Eropleni]
Petroli
Fundi
Coffee
Tea
with/without
milk/sugar
Kahawa
Chai
na/bila
maziwa/sukari
Danger! Hatari!
Fetch a doctor
Chemist
Ita daktari
Duka la dawa
Food
Tin can
Beef
Bread
Chicken
Eggs
Fish
Flour
Fruit
Ice
Meat
Rice
Salt
Vegetables
Water
Chakula
Kopo
Ng'ombei
Mkate
Kuku
Mayai
Samaki
Unga
Matunda
Barafu
Nyama
Wali
Chumvi
Mboga
Maji
Good
Bad
Quick
Slow
Hot (object)
Hot (spicey food)
Cold
Big
Small
Open
Closed
Empty
Full
Very
Absolutely
Mzuri
Mbaya
Upesi
Pole pole
Moto
Kali
Baridi
Kubwa
Kidogo
Fungua
Funga
Tupu
Kujaa
Sana
Kabisa
Hello
Friend
How are you?
Very well
And you?
Where are you from?
I'm from ...
Good bye
Jambo
Rafiki
Habari?
Mzuri sana
Na wewe?
Unatoka wapi?
Natoka ...
Kwaheri
Help! Nisaidia!
I am hungry
I am thirsty
Nina njaa
Nina kiu
I
You
Mimi
Wewe
There is
There is not
Kuna
Hakuna
I'm just looking
I don't want
Mimi na angalia tu
Sitaki
Okay Sawa sawa
Excuse me
Please
Thank you (very much)
Samahani
Tafadhali
Asante (sana)
Call the police Ita polisi
No problem Hakuna matata
Road
River
Lake
Hill
Valley
Barabara
Mto
Ziwa
Kilima
Bonde
Shop
Money
How much/many?
(Too) expensive
Duka
Pesa
Ngapi?
Ghali (sana)
Sir (polite) Bwana
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Jumapili
Jumatatu
Jumanne
Jumatano
Alhamisi
Ijumaa
Jumamosi
Telephone Simu
Tent
Camp
Matches
Room
Hema
Kambi
Viberiti
Chumba
Stop thief! Mwizi!
Today
Tonight
Tomorrow
Yesterday
Morning
Afternoon
Evening
Night
Daytime
Now
Not yet
Soon
Leo
Usiku
Kesho
Jana
Asubuhi
Alasiri
Jioni
Usiku
Mchana
Sasa
Bado
Sasa hivi
Where are the toilets? Wapi choo?
What?
When?
Where?
Which?
Who?
Why?
How do you say?
I don't know
I don't understand
Nini?
Lini?
Wapi?
Ipi?
Nani?
Kwa nini?
Unasemaje?
Sijui
Sielewi
Yes
No
Ndiyo
Hapana
Need more help? Try the...
Internet Living Swahili Dictionary


Home Back Guest Book Disclaimer
Copyright © Jeremy Youngman